Wat is vavo?

Kent u het vavo?

Het vavo heeft een boeiende geschiedenis waarbij in de jaren zestig van de vorige eeuw het accent lag op de avondschool. Veel werknemers hadden hun opleiding noodgedwongen afgebroken, in de avonduren haalden zij alsnog hun diploma. Vanaf de jaren zeventig stond het volwassenenonderwijs in het teken van vrouwenemancipatie: de Moedermavo (en havo/vwo) kwam op. Sinds 1996 zijn de vavo-opleidingen ondergebracht bij de ROC’s. Tegenwoordig bezoeken vooral jongvolwassenen het vavo: gemiddeld ligt hun leeftijd tussen de 17 en 27 en willen ze bij het vavo alsnog slagen voor een (hoger) diploma.

Vavo dat is geslaagd

Vavo Web 7751

Voor wie is Vavo?

Het vavo heeft veel te bieden als iemand:

 • Een diploma op een hoger niveau wil halen
 • Gezakt is en alleen de onvoldoende vakken wil overdoen
 • Een extra of nieuwe kans nodig heeft
 • Nu andere vakken / een ander profiel kiest
 • Van mbo naar havo wil switchen
 • Een koppeling zoekt met het hbo/vwo
 • Zich niet meer thuis voelt in het jeugdonderwijs
 • Een vertraging in de schoolloopbaan wil inhalen
 • Hogerop wil komen in het werk
 • Een (deel-)diploma nodig heeft voor een vervolgopleiding
 • Door ziekte of problemen een vertraging heeft opgelopen

Wat kun je met het vavo?

Diploma of certificaat

Als je gezakt bent, kun je bij een vavoschool alsnog je diploma halen door één of meer vakken over te doen. Je kunt dat eventueel combineren met werk of een aanvullende opleiding, bijvoorbeeld mbo.

Ook kun je ervoor kiezen je profiel te verbeteren of van profiel te wisselen.

Je kunt via het vavo doorstromen naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van vmbo-kb naar vmbo-tl, van vmbo-tl naar havo of van havo naar vwo).

In het kader van leven-lang-leren kun je bij het vavo tekorten in vakken wegwerken zoals bijvoorbeeld Duits, Frans, Engels, Nederlands, filosofie, wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Bezemklassen

Veel vavoscholen bieden vwo-natuurkunde, -scheikunde en -biologie ook in de oude stijl aan, we noemen dat bezemklassen. Als je voor één van die vakken gezakt bent, kun je daarvoor terecht bij een vavoschool.

Augustus-/septemberexamens

Leerlingen die door middel van het ophogen van het cijfer voor een schoolexamenvak of het profielwerkstuk alsnog kunnen slagen, kunnen gebruik maken van de zogenaamde augustus-/septemberexamens. Vanaf komend schooljaar mag een leerling (weer) meerdere cijferlijsten inzetten. Dankzij een augustus-/septemberexamen kan een leerling toch op tijd zijn diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Let op: vraag bij de vervolgopleiding na wanneer je uiterlijk het diploma moet hebben (in verband met de toelating).

21+ Toets

Wil je naar de universiteit of het hbo, maar heb je nog geen resp. vwo / havo-diploma dan kun je door een aantal certificaten te halen mogelijk toegelaten worden via de 21+ regeling. Informeer bij de vervolgopleiding welke vakken / certificaten vereist zijn.

Combinatie-trajecten mbo/hbo

Bij de meeste vavoscholen kunnen gezakte leerlingen die maar enkele vavovakken hoeven over te doen, een combinatie maken met een (versnelde) mbo-opleiding.

Hoelang duurt het vavo?

Een opleiding aan het vavo duurt meestal één of twee jaar.

In die tijd werk je naar je naar het eindexamen toe. Gedurende het jaar leg je schoolexamens af.
Vavo is onderwijs op maat. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden kun je er ook langer over doen. Als je contact opneemt met één van de vavoscholen kunnen zij je informeren hoe lang het traject in jouw situatie gaat duren en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Vavo Web 7624

Waar is het vavo?

Zoek je naar een vavoschool bij jou in de buurt?

Wanneer en waar zijn Open Dagen?

Vavo-onderwijs wordt aangeboden via de regionale opleidingscentra (ROC’s). Deze ROC’s bevinden zich overal in Nederland.
Hieronder vind je de links naar de sites van verschillende vavoscholen in Nederland: