Begeleiding op het vavo

Alle vavoscholen bieden een uitgebreid pakket aan begeleidingsvormen, zowel op het vakinhoudelijke als sociaal-emotionele vlak. Belangrijk is dat een vavoleerling zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn studieloopbaan. De docenten en begeleiders ondersteunen daarbij.

In de praktijk betekent dat: aanwezigheid in de les en bij de examens, een actieve werkhouding en duidelijke communicatie met de school. Op elke vavoschool zijn er ondersteunende faciliteiten, denk daarbij aan vakinhoudelijke ondersteuning (bijles), profielwerkstukbegeleiding, dyslexie-voorzieningen, faalangsttraining, intensieve examentraining, decanaat en studieloopbaanbegeleiding. Ook zijn er trainingen om te leren hoe je het meest effectief kunt studeren. Mentoren en leerlingbegeleiders ondersteunen je waar nodig. Daarnaast kennen veel vavoscholen een leerlingenraad en houden ze tevredenheidsonderzoeken.

Begeleiding Placeholder

Leerling aan het woord

Locaties Banner

Bekijk je VAVO-school

Bekijk je VAVO-school