Nieuwsbrief 3 - nov. 22

Verzonden Nieuwsbrief 3 (alles in pdf).
bijlage 1: verslag kerngroep vavonetwerk met OCenW
bijlage 2: staatscourant 26112 (vaststelling les-/cursusgeld 2023-2024)
bijlage 3: kamervragen (reiskosten Vavoleerlingen)